top of page

BĂN KHOĂN CỦA NHÀ ĐẦU TƯ KHI CHỌN MÃ NGÀNH NGHỀ (CPC) VÀ (VSIC) NƯỚC NGOÀI KHI THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI

Updated: Oct 6, 2023


Căn cứ:

  • Luật Đầu tư số: 61/2020/QH14;

  • Nghị định số: 31/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Đầu tư;

  • Các văn bản pháp luật hướng dẫn khác có liên quan.


Chia sẻ của Chúng tôi:

Việc đăng ký, chọn mục tiêu dự án đầu tư, ngành nghề kinh doanh, Nhà đầu tư cần lưu ý hai vấn đề sau:

  1. Nhà đầu tư nước ngoài thường mắc sai lầm chính là việc áp mã mục tiêu đầu tư theo hệ thống phân loại sản phẩm trung tâm của Liên Hợp Quốc và mã ngành nghề kinh doanh (VSIC) không đồng nhất và thường thiếu sót mã ngành nghề kinh doanh (VSIC). Trong nhiều trường hợp khi đăng ký mục tiêu đầu tư (mã CPC) nhưng khi mã hóa ngành nghề kinh doanh (VSIC) lại không đầy đủ và khớp với mã mục tiêu đầu tư.

  2. Nhà đầu tư nước ngoài có hiểu sai mã mục tiêu đầu tư (mã CPC) và mã ngành nghề dẫn đến việc khi chuyển đổi mã ngành từ CPC sang VSIC bị sai mã ngành nghề dẫn đến việc khi hoạt động kinh doanh không đăng ký đúng dẫn đến việc “áp mã một đằng, kinh doanh một nẻo”.

Ví dụ như Công ty thực chất kinh doanh (ngành nghề lắp đắt máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất trong một dây chuyền cho nhà xưởng của công ty). Khi đăng ký nhà đầu tư lại đăng ký mục tiêu: Công tác lắp dựng và lắp đặt (CPC 514, 516) tuy nhiên đối với việc lắp đặt máy móc thiết bị phục vụ sản xuất trong một dây chuyền cho nhà xưởng của công ty bản chất lại là một ngành dịch vụ liên quan đến sản xuất (CPC 885) tương ứng với ngành nghề kinh doanh: Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp (VSIC 3320).

Do vậy nhà đầu tư cần lưu ý đến việc mã hóa, chuyển đổi đúng đầy đủ ngành nghề kinh doanh để hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật. Tránh sai sót dẫn đến việc bị xử phạt liên quan đến lĩnh vực đầu tư, kinh doanh.


VKE Consult Law Firm:

  • Tư vấn cho Quý khách hàng tất cả các vấn đề pháp lý liên quan tới đời sống xã hội, cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp và nhà đầu tư;

  • Đại diện thực hiện tất cả các dịch vụ pháp lý liên quan tới đời sống xã hội, cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp và nhà đầu tư.

  • Hỗ trợ cho Quý khách hàng trong việc kết nối - xúc tiến thương mại trong quá trình hoạt động.

9 views0 comments

Comments


bottom of page